foto
Vi vil med dette gi vår støtte til de som kjemper for at arbeidsplassene på de to anlegg til Nortura skal bestå., skriver daglig leder for Lierne Viltforedling. Foto: Privat

Åpent brev til styret i Nortura