I praksis vil Høyres ønske om å fjerne karakteren i sidemål bety en kraftig svekkelse av nynorsk. Det er merkelig at et parti som vil ta vare på norsk kultur, går inn for noe sånt.

Høyres landsmøte vedtok sist helg at elevene på ungdomstrinnet og i videregående skole bare skal ha to karakterer i norsk, én i skriftlig og én i muntlig. Karakteren i sidemål skal bort. 85 prosent av norske elever har nynorsk som sidemål. Det er med andre ord nynorsk-karakteren Høyre går til angrep på.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, som også har ledet arbeidet med partiprogrammet, har sagt at dagens sidemålsundervisning ikke fungerer, at den ikke gjør flere elever glad i nynorsk. Røe Isaksen forstår nok selv at dette ikke er et holdbart argument. Hvis sidemålsundervisningen ikke er god nok, må den legges om, heller enn å svekkes. Høyre er ellers ikke tilhengere av færre karakterer.

Røe Isaksens iver etter å svekke nynorsk blir ekstra merkelig når han selv har ønsket å lage en såkalt kulturkanon, «en oversikt over de mest betydningsfulle delene av norsk kulturarv», som det het i forslaget til partiprogram. Landsmøtet stemte nei til forslaget, blant annet fordi de mener en slik liste ikke er en statlig oppgave. Men det er ingen tvil om at partiet gjerne vil ta vare på norsk kultur.

LES KOMMENTAREN: En kulturkanon er på ett vis forlokkende.

Nynorsk, målformen som partiet vil svekke, er en bærebjelke i norsk kultur. Det er nok å nevne «Håvamål», «Draumkvedet» og de største trønderske dikterne; Olav Duun og Kristofer Uppdal. Bokmål har oppstått gjennom sterk påvirkning utenfra, nærmere bestemt fra dansk.

Nynorsk er en sentral del av norsk kultur og en språklig berikelse for landet. I tillegg viser forskning, blant annet ved NTNU, at de som bruker både nynorsk og bokmål, gjør det skarpt på flere andre områder. De er smartere, mer kreative, har større språklig bevissthet og gjør det til og med bedre i matematikk.

LES OGSÅ: Nynorsk gjør deg smartere.

Vi håper Høyre aldri får gjennomslag for å fjerne sidemålskarakteren. Det vil norske elever, ja faktisk hele Norge, tape på.