Det intellektuelle og faglige nivået til spaltist i Adressa, Ørjan Greiff Johnsen, står til stryk. Det samme gjelder Adressa, som også har gått seg vill i verditåka.

Under spalten «Signert» i Adressa 2.3. raljerer Greiff Johnsen over mitt verdivalg. Raljering blir som kjent oftest lite elegant. Greiff Johnsen demonstrerer til fulle at han overhodet ikke forstår hvilken verdikamp som har seilt opp i Norge inkludert i byen vår. Innlegget er så ubehjelpelig at Adressa burde beskyttet han mot seg selv. For hva har brunost, langrenn, fårikål, lusekofte, fargefjernsyn, hvitløk og uhyrlige Anders Behring Breivik med hijab å gjøre?

La meg slå fast følgende som åpenbart har gått Greiff Johnsen hus forbi: Hijab er ikke et troskyldig plagg, eller et eksempel på at verden går fremover (sic!), for å låne Greiff Johnsens hjelpeløse verditolkning. Hijab er det fremste symbolet i det offentlige rom for den totalitære ideologien islamismen, en ideologi som vil underlegge hele samfunnet juss utledet fra den saudiske ørkenen for 1400 år siden. Muslimer skal stå over ikke-muslimer. Menn skal stå over kvinner. Fysiske avstraffelser i form av avkapping av legemsdeler, pisking og steining skal bli gjeldende lov. Dette er et uomtvistelig faktum, understreket av mang en ekspert. Og merk: dette betyr ikke at jeg sier at alle kvinner som bruker hijab har denne ideologien i sitt hjerte. Men et ukjent antall har nettopp det.

Kort fortalt er bakgrunnen for alt oppstyret i Adressa og Byavisa om hijab siste tiden, at klubbene Ranheim og Orkla verdimessig har feiget ut. Klubbene tok selv kontakt med meg i håp om å bli sponset av Trondheim Øyelegesenter. Da jeg gikk ut i Byavisa med et tydelig verdistandpunkt: Ansatte hos meg skal ikke fronte verdier som er uforenlige med demokratiet Norge er bygget på, trakk først Ranheim det røde kortet, dernest Orkla. Dette verdivalget skal de selv få stå for. Jeg står fast med begge beina i kampen for likestilling mellom kjønnene og at alle mennesker, uansett bakgrunn, skal omsluttes av likeverd. Begge to helt umistelige verdier.

Greiff Johnsen prøver å fremme seg selv som den tolerante, mens jeg visstnok skal være hans motsats. Å tolerere intoleranse, som hijab signaliserer, kan umulig kalles toleranse. Og hvor er hans omtanke for de mange jentene og kvinnene som tvinges inn i hijab? Hvor er omtanken for den verdimessige fremtiden til Norge?

Greiff Johnsen spiller utvilsomt på lag med Adressa, som sensurerte bort det mest kompromitterende svaret mitt 22. februar i spalten Navn i nyhetene. Avisa formulerte selv spørsmålene, der det første lød: To klubber har sagt nei til pengene dine. Hva tenker du om det?

Mitt svar lød: At feighet og redsel for å bli hengt ut i media overstyrer fornuft og fakta. Klubbene har frivillig tredd på seg en mental burka, og svikter de kommende generasjonenes muligheter til å leve i et like fritt samfunn som de selv har vokst opp i. Hijaben er kjønnsdiskriminerende, det er et faktum. Men så lenge meningstyrannene - mediekommentatorer og journalister har snudd ryggen til samfunnsoppdraget sitt, nemlig å være en kritisk vaktbikkje, så er det ikke så mange som våger å være sannhetssøkende.

Men egentlig burde spørsmålet vært besvart av Adressa: Hva tror Adressa ligger til grunn for at to klubber takker nei til sponsing av Trondheim Øyelegesenter? Har Adressa en rolle i dette?

Jeg tillater meg å oppfordre Adresseavisen om følgende: Stryk egenreklamen på s. 2, Midt-Norges frie stemme. Slagordet har avisen til fulle demonstrert ikke står til troende.

Hvor er omtanken for den verdimessige fremtiden til Norge?

Jan Guldahl

Øyekirurg

Sjef Trondheim

Øyelegesenter