Forsvarsbygg må behandle huseiere som blir berørt av støy fra den nye kampflybasen på Ørlandet, på en skikkelig og forutsigbar måte.

I utgangspunktet hadde utbyggeren, Forsvarsbygg, regnet ut at 176 hus ligger innenfor såkalt rød sone. Det vil si at støyen fra kampflyene innenfor denne sonen rundt flyplassen vil bli høyere enn det som kan aksepteres. Forsvarsbygg har gitt klare signaler om at husene innenfor rød sone vil bli innløst.

Dette ble også understreket av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) i et intervju med Adresseavisen i 2015. Han sa da at alle boligene innenfor den verste støysonen ville bli innløst av staten, gjennom Forsvarsbygg.

I god tro har derfor flere av huseierne skaffet seg nye boliger eller tomter. Det gjelder også bonde Per Kristian Øien på Uthaug, som Adresseavisen fortalte om i går. Han og kona kjøpte seg nytt hus fordi de stolte på løftene om innløsing.

Sammen med 26 andre huseiere har de nå fått beskjed om at Forsvarsbygg kanskje ikke vil innløse boligene deres likevel. Dette har skapt mye usikkerhet og uro hos de berørte. Mange av dem har levd med usikkerhet om fremtiden etter vedtaket om å legge den nye kampflybasen til Ørlandet. De nye F35-flyene bråker mer enn de gamle F16-flyene. Det gjør at mange gårder og hus blir ubeboelige på grunn av den økte støyen.

Det var stor glede både i Ørland og de andre Fosen-kommunene, da det ble klart at Ørlandet vant kampen med Bodø om å få den nye kampflybasen. Stedsvalget var riktig ut fra forsvarsmessige hensyn og vil også gi betydelige positive ringvirkninger til hele  regionen.

De som må betale en høyere pris for dette enn flertallet, er de som må forlate hus og hjem for at de nye kampflyene skal ha sin base i kommunen. De ofrer mye på vegne av storsamfunnet. Til gjengjeld bør representantene for storsamfunnet opptre ryddig og forutsigbart.

Folk som bor i rød sone, har forholdt seg til løftene fra kommunalministeren om at deres hus vil bli innløst. Det er uheldig at Forsvarsbygg nå vil kjøre omkamper med noen av de berørte. Direktør Olaf Dobloug sier at det skal ordnes opp i problemene. Det bør skje snarest.