Hensynet til villreinen er viktigere enn turisttrafikken på Dovrefjell.