Boligen er en av de viktigste grunnpilarene i velferdsstaten. Men når blir boligen et hjem?