Både kommunedirektøren og vi som bor i strøket mener området kan fortettes. Men fortetting betyr ikke at utbygger kan bygge så tett og høyt som passer hans lommebok best, skriver Børge Myran og Arne Byrkjeflot, som er beboere i Gamle Åsvei. Foto: Morten Antonsen

Fortetting betyr ikke at du kan bygge så tett og høyt du vil