Franske bønder har blokkert flere av innfartsårene til Paris. Foto: ABDUL SABOOR / Reuters

Bondeopprøret kan sette Europa på en farlig kurs