foto
Karianne Tung, daglig leder i Technoport, nevner Vipps og elferjene til fylkeskommunen som eksempler på at institusjoner med innkjøpskraft, tør å tenke nytt. Foto: Scanpix/Adresseavisen

Dette må til for at gründere skal lykkes nå