Vi opplever til stadighet å ikke ha tid til å gi barna det gode pedagogiske opplegget, og gi hvert enkelt barn den støtten, nærheten og kontakten de har krav på, skriver Marius Emil Kjørstad. Foto: Terje Svaan

Barnehage-ansatt: Vi har fortsatt en lang vei å gå før vi oppnår den respekten vi fortjener