foto
Lektor Anders Holstad Lilleng svarer på kritikk av kritikk rundt Ungdata. Foto: Kjell A. Olsen

Hvilke konkrete redskaper gir Ungdata lærerne?