foto
«Norsk og trøndersk deltakelse i EUs programmer handler ikke utelukkende om å skaffe finansiering til nye prosjekter, men også om å utveksle ideer, erfaringer og skape nettverk på tvers av faglige og kulturelle grenser» skriver kronikkforfatterne. Foto: Åserud, Lise

Europa kommer til Trøndelag