foto
Bildet viser ungdom i Moria-leiren som har fått besøk av tidligere spillere på FC Barcelona i 2019. Foto: REUTERS/Elias Marcou

Når ungdom tar farvel