To sønner skriver om det de mener er urimelig behandling av dem som verger for sine syke foreldre fra Fylkesmannens side. Her er foreldrene på tur i nærheten av hjemmet sitt etter at de ble syke. Foto: PRIVAT

Husk å skrive fremtidsfullmakt mens det ennå er tid