Til nå er i snitt 90 prosent av vindkraftverkene solgt til utenlandske interesser, som drar nytte av de subsidiene norske husholdninger må betale inn i form av tillegg i strømprisen, skriver Hogne Hongset. Vindturbiner i Midtfjellet vindpark i Fitjar kommune. Foto: Jan Kåre Ness

Hvorfor får vi vindkraft vi ikke trenger?