foto
Å bruke FNs barnekonvensjon slik AUFs Undahl gjør, er en hån mot alle barn som hver dag er et offer for barnearbeid, og som artikkelen er ment til å beskytte, skriver KrFU-representanten fra Trøndelag. Foto: Privat

Det handler om å gi barn gode opplevelser