foto
Innleggsforfatteren ønsker ikke en rulleskiløype gjennom Strindamarka. Foto: Espen Bakken

Nei til asfalt i marka