Naturvernforbundet i Trøndelag krever at arbeid innenfor hubroens hensynssone blir stansa, skriver debattanten. Foto: STEIN BJØRU

Ta hensyn så langt det er mulig