For 10 år siden startet vi faget «CO₂-lagring» på NTNU. Den gang var det ca. 8–10 studenter som tok faget. I år er det over 30 studenter.