Det er kommentert at forskningsgruppa ved NTNU ikke belyser kompleksiteten ved dette fenomenet, og at vi «skylder på» ansatte. Dette er feil, skriver de fem debattantene. Foto: Shutterstock

Vi må snakke om vold, overgrep og forsømmelser i sykehjem