At beboere på sykehjem utsettes for ulike uønskede handlinger, må ikke bli glemt i en debatt om begreper.