Hvem kan straffes for besittelse av brukerdoser med narkotika, og hvilke metoder kan politiet benytte seg av i bekjempelsen av narkotikarelatert kriminalitet?