foto
Ønsker virkelig dagens politikere å ødelegge et godt boforhold for eldre i Trondheim og ha på samvittigheten at Vår Frue aldersbolig må avvikle driften? Spør debattanten. Foto: Kim Nygaard

Vil dere ødelegge et godt boforhold for eldre?