Det er dessverre ikke bare kommunene som mangler kompetanse når det gjelder barnevern.