NRKs nye Brennpunkt-dokumentar bekrefter nok en gang at det trengs flere langtidsplasser i psykisk helsevern for barn og unge.

Serien forteller hvordan enkelte ungdommer som skal få hjelp av barnevernet, ender opp som rusmisbrukere. De burde fått skikkelig helsehjelp i stedet. Det krever at psykiatrien rustes kraftig opp.

Da barnevernsinstitusjonsutvalget la fram sin rapport i fjor, hadde de to viktige budskap: Det ene er at barn med alvorlige rusproblemer ikke kan bo på barnevernsinstitusjon. Det andre er at det må opprettes flere langtidsplasser i psykisk helsevern for barn og unge. Sårbare barn i barnevernet får ikke nødvendigvis den helsehjelpen og omsorgen de trenger.

De siste årene har vi lest mange nyhetsreportasjer om ungdommer som av ulike årsaker må flytte fra den ene barnevernsinstitusjonen etter den andre. De må forholde seg til stadig nye ansatte, blir utrygge og redde, de bor tett på andre ungdommer som sliter. For mange blir rus brukt som selvmedisinering. Unge med «normale» psykiske problemer ender opp med mye større problemer – under statlig omsorg.

Saras fortelling i NRK viser igjen hvor prekært det er et systemet endres. Hun var ei sosial, livsglad og aktiv jente, men under koronaen blir hun sittende mye alene med tunge tanker. Hun slutter å spise, driver selvskading og blir utagerende. Hun får noe hjelp av barne- og ungdomspsykiatri (BUP), men det er ikke nok. Hun og foreldrene håper opphold i en barnevernsinstitusjon skal bli løsningen. Det blir det ikke. Også Sara blir kasteball fra sted til sted. Hun begynner å ruse seg. Redningen blir en skjermet avdeling på en akuttinstitusjon.

Hun er ikke alene. NRK har snakket med 100 unge som bor, eller nylig har bodd, på barnevernsinstitusjon. De kom for å få hjelp, men ble rusavhengige. Vi har sviktet dem. De skulle ha hatt skikkelig helsehjelp mens de fortsatt bodde hjemme. De sykeste hadde trengt opphold på psykiatrisk institusjon. Men i dag finnes det knapt langtidsplasser for psykisk syke barn. Kapasiteten må bygges kraftig opp. Det vil koste, men rus og psykiatri må ut av barnevernet.