Hvis det er mulig å flytte eksamen til før 17. mai, uten å svekke undervisningen, er det en god idé.

De som har vært russ eller hatt barn som russ de siste 60 åra, vil ha opplevd diskusjoner om russefeiring og eksamenstid for avgangselevene på videregående skole. Denne uka kunngjorde kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) at hennes mål er at skriftlig eksamen skal holdes før 17. mai for russekullet 2026. Hvis dette er mulig å gjennomføre i faglig forsvarlige rammer, ønsker vi lykke til med prosessen. I så fall vil det føre til den største endringen av russefeiringen på mange tiår.

Nordtun har framstått som handlekraftig siden hun overtok som kunnskapsminister i oktober i fjor. Det vil trengs, om hun skal lykkes i å endre russetida slik vi kjenner den. Til Nettavisen sa hun denne uka at russetida har kommet fullstendig ut av kontroll enkelte steder og at det er et felles ansvar å gjøre noe med det. Ved å gjennomføre skriftlig eksamen i tida fram til 17. mai, er målet at russetidas mest intense periode skal starte heller enn å avsluttes ved nasjonaldagen.

Det paradoksale er at argumentene som nå brukes for å legge eksamen til før 17. mai, ligner de som ble brukt for å flytte eksamen til etter 17. mai i sin tid. Fram til 1962 var det vanlig med noe eksamen før og noe etter 17. mai. Så ble det endret slik at alle eksamener ble lagt til før 17. mai. Det førte umiddelbart til advarsler fra skoleledere om at russetida var i ferd med å utarte. Det tok nærmere 20 år før vi fikk en slags reversering med eksamen også etter 17. mai. Slik har det vært fra 1980-tallet og fram til i dag. Tilsynelatende uten dempende virkning på russefeiringen.

Etter at dagens praksis ble vedtatt i 1979, var det lenge protester og krav fra russen om å gå tilbake til eksamen før grunnlovsdagen. Nå er det altså regjeringen ved kunnskapsministeren som er pådriveren for en slik endring. Det er grunn til å merke seg at hennes forslag gjelder skriftlig eksamen. Muntlig eksamen styres lokalt. Det er utvilsomt en stor utfordring å få til en endring som både sikrer elevenes opplæring, lærernes arbeidsforhold og gir en strammere ramme rundt russefeiring framover. Vi ønsker statsråden lykke til med oppgaven.