Trondheim kommune må skjerpe kontrollen med at bygningene i byen er i forsvarlig stand. De som lar bygninger forfalle, må straffes hardere.