foto
Foto: NRK

Folk må gjerne kalle meg heks, hurpe eller bitch