Flått, bjørn og syklister er heldigvis fortsatt langt farligere enn klovner, også i Trøndelag.