Høyre og Arbeiderpartiet krangler om innvandringspolitikken. De må også snakke om enslige asylsøkere under bruene i Paris.

Trond Helleland (H) gikk til angrep på Trond Giske (Ap) i NRK P1s Politisk kvarter mandag morgen og anklaget Arbeiderpartiet for å drive en mer liberal innvandringspolitikk enn før. Det benektet Giske. Han vil ikke myke opp den strenge politikken de fleste norske partiene er enige om.

Antall asylsøkere som kommer til Norge er rekordlavt. Ikke på 20 år har det kommet så få som de siste månedene. Derfor er det kanskje andre sider ved asylpolitikken det er mer påtrengende å diskutere akkurat nå. Situasjonen for de enslige mindreårige asylsøkerne, for eksempel.

LES OGSÅ: Jan Egeland refset norsk asylpolitikk

Måten Norge behandler disse ungdommene på, fører til at mange av dem blir uteliggere i andre europeiske land. De begir seg ut på en farlig ferd som fører til et høyst usikkert liv i fattigdom, og det er selvfølgelig stor fare for at de velger å livnære seg gjennom kriminalitet. Norge eksporterer et problem.

Adresseavisen presenterte sist helg en stor artikkel om unge asylsøkere som har stukket av fra Norge og som nå bor på gata og under bruene i Paris. Over 150 unge asylsøkere har forsvunnet fra norske asylmottak hittil i år. Over 30 av dem kommer fra mottak i Midt-Norge.

De som drar, har midlertidig oppholdstillatelse fram til de fyller 18 år og drar rett før de når den alderen. De vet at de etter all sannsynlighet vil bli sendt dit de opprinnelig kom fra den dagen de er 18 – eller den dagen norske myndigheter mener de er 18. En omstridt alderstest med stor feilmargin brukes ofte for å avgjøre hvor gamle tenåringene er.

- Ingen ønskesituasjon at barn driver rundt i Europa, sa Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsmann Stein Erik Lunde til Adresseavisen i går. Han burde brukt helt andre ord: Det er uakseptabelt at Norge setter så unge mennesker i en så vanskelig situasjon.

- Løsningen må jo være å tvangssende dem dit de kommer fra, vil noen innvende. Men det er begrenset hvor mye tvang vi kan bruke overfor barn, og vi kan ikke sperre dem inne.

De som stikker, gjør alt de kan for å slippe å dra dit de kommer fra. De aller fleste av disse ungdommene er afghanske gutter, og Kabul er det siste stedet de vil bli sendt til.

I landet som Norge nå mener det er trygt å vende tilbake til, ble over 900 barn drept i terror og krigshandlinger i 2016. Den fortvilte situasjonen i landet førte til at 11 500 sivile ble drept eller såret i fjor. 3 500 av dem var barn.

Ungdommene Adresseavisen møtte på gata i Paris, forteller om et trøstesløst liv. Men de er overbevist om at det tross alt er bedre å bo under bruene ved Porte de la Chapelle enn å bli sendt til Kabul.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Er alt tillatt i kampen mot asylbarna?

Saken er et stort dilemma: Vi må behandle unge asylsøkere anstendig, men kan ikke sende verden signaler om at Norge er et land der man vil bli tatt imot med åpne armer. Samtidig fastslår både FNs barnekonvensjon, Grunnloven og barnevernloven at alle barn har individuelle rettigheter. Unge asylsøkere må behandles på linje med andre barn når de har kommet hit.

Nyutnevnt biskop Herborg Finnset sier tydelig i fra om dette til Adresseavisen i dag. Hun mener vi må vise større barmhjertighet. De unge det er snakk om, er våre medmennesker.

Når Trond Helleland og Trond Giske ikke berører det som er flyktningpolitikkens kanskje aller største problem, kan det nok ha sammenheng med at det er vanskelig å finne en løsning. For andre partier er saken enda mer betent. Venstre og Kristelig Folkeparti har en helt annen holdning til dette problemet enn Fremskrittspartiet.

Politikerne må i hvert fall ta stilling til tre spørsmål: Skal vi holde fast ved systemet med at unge asylsøkere får midlertidig oppholdstillatelse til de er 18 og deretter blir sendt ut? Skal Norge fortsatt bruke en omstridt alderstest med stor feilmargin? Er Kabul en trygg by å sende ungdom tilbake til? Over 90 ble drept og 400 ble såret av en bilbombe i byen for under en måned siden.

De som svarer ja, bidrar til at mange unge asylsøkere i Norge fortsatt vil velge et liv under bruene i Paris.

LES OGSÅ LEDEREN: Uholdbar situasjon for asylbarna