Når barn og tenåringer blir ofre for terror, er enda en grense overskredet. For hensynsløse terrorister er intet menneske så uskyldig at det skjermes.