Når et departement ber om en forskningsrapport, er det hårreisende at de lar være å offentliggjøre rapporten fordi de ikke liker innholdet.