Hele én av tre kvinner blir utsatt for fysisk, psykisk eller seksuell vold minst én gang i løpet av livet. Dette er et omfattende samfunnsproblem som angår oss alle.

Vold mot kvinner skjer hele tida, overalt og på ulike måter. Det er tenåringsjenta som får nakenbilder spredt på nett. Kvinnen som jevnlig blir angrepet av samboeren. Barnebruden som tvangsgiftes med en 50-åring. Kvinner som blir massevoldtatt av fienden i krig. Kjønnsbasert vold er et av de vanligste menneskerettighetsbruddene og krever mer oppmerksomhet.

I dag er det FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Dagen er startskuddet for en 16 dager lang internasjonal kampanje for en viktig kampsak som angår oss alle. Hele én av tre kvinner blir utsatt for fysisk, psykisk eller seksuell vold minst én gang i løpet av livet. Volden rammer kvinner i hele verden, i alle aldre, kulturer og samfunnslag. Overgrepene har mange former: Trusler, slag, manipulering, tvang, voldtekt, netthets, slaveri, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og barneekteskap. Hver dag blir 137 kvinner drept av et familiemedlem. Flere steder mangler kvinner rettssikkerhet, og mange gjerningspersoner blir ikke straffeforfulgt.

Voldsbølger mot kvinner skjer sjelden i et vakuum. Klimaendringer, krig og katastrofe gjør at volden øker. Etter lange tørkeperioder i Bangladesh er det større fare for at jenter under 15 år blir giftet bort. Under koronapandemien var kvinner mye mer utsatt. Partnervolden økte blant annet kraftig i Norge. Regimer og myndigheter tillater også vold på grunn av feil adferd eller bekledning. I Iran sitter årets fredsprisvinner Narges Mohammadi fengslet. Hun fikk Nobelprisen for sin årelange kamp mot tyranni og undertrykkelse som rammer befolkningen, men i særdeleshet kvinner.

Sosiale medier og kunstig intelligens (KI) gjør det enklere å utøve vold. Tenåringer kan lures til å sende nakenbilde til sin nye «nettkjæreste», som bruker bildet til økonomisk utpressing. KI kan manipulere bilder av kvinner slik at de blir pornografiske, såkalte «deepfakes». Trakassering på nett er et tilbakeskritt for demokrati og likestilling når kvinnelige politikere, journalister og menneskerettighetsaktivister skremmes til taushet. Vold mot kvinner er ikke en privatsak, men et stort samfunnsproblem som bremser utvikling og hindrer fred.