foto
Flom i området Støren og Soknedal mandag kveld. Foto: Håvard Haugseth Jensen

Gi meg politikere som tenner på vann og avløp