foto
Hommelvik Stasjonsby skal bygges like ved jernbanestasjonen og gjøre Hommelvik til et framtidsrettet, grønt knutepunkt, skriver de to som representerer utbygger. Foto: Illustrasjon: PKA Arkitekter / Agraff

Hommelvik – et knutepunkt for framtida