foto
Henrik Kierulf (H) reagerer på veikritikken fra Senterpartiet. Han skriver at Sp ikke har prioritert fylkesveiene. Foto: Glen Musk

Riksvei er viktig for hele Trøndelag og Norge