Innleggsforfatteren etterlyser et bredere butikkutvalg på Byåsen. Her fra Byåsen butikksenter. Foto: Morten Antonsen

For få spesialbutikker på Byåsen