foto
Det er ikke lukrativt å drive med det vi gjør, det skal det heller ikke være, skriver tre ansatte ved ortopedisk avdeling på St. Olavs hospital Foto: Frank Lervik

Tenker man helhetlig i helsetjenesten?