foto
Det er mange som står på for dette store forbedringsarbeidet for helsetjenesten i Midt-Norge, skriver viseadministrerende direktør i Helseplattformen som svar på spørsmål om det nye systemet.

Helseplattformen skal gi en bedre helsetjeneste