foto
Organisasjonen er opplagt ikke tjent med usikkerhet rundt dette i enda mange år. Bedre å droppe campusprosjektet, mener innleggsforfatteren. Foto: Christine Schefte

Skrot campusprosjektet!