foto
17. juli inviterer AUF til 22. juli-markering i Tordenskioldsparken, på minnestedet for terroren for ti år siden. Kanskje kan det bidra til en mer åpen debatt om den høyreekstreme ideologien som var terroristens drivkraft. Foto: David Engmo

På tide å snakke om terroristens drivkraft