foto
Klettbekken som er påkostet mye blant annet for at ørreten skal kunne gyte der, er langt på veiødelagt, skriver Sp-toppene som kritiserer styringen av Miljøpakken. Foto: Ola Borten Moe

Kostnadskontroll og styring i Miljøpakken