At fylkesveiene forfaller er ikke et argument for å kutte i avtalene som skal sikre at nullvekstmålet i storbyene nås.