foto
Sentralisering av trafikkstasjoner, lensmannskontor og fødestuer betyr lengre avstand til brukerne, men skal gi bedre kvalitet. Foto: Leif Arne Holme, Dan Ågren og Scanpix

Hvor nært må du være politiet?