foto
Trondheim fortettes og det er viktig å ta vare på bokvaliteten. Her fra utbygging på Lilleby. Foto: Christine Schefte

Også folk i nye hus må få se sola