Jo mer vi får vite om den gigantiske bussomleggingen i Trondheim, desto flere spørsmål oppstår.