Alle andre netter i året er Nidarosdomen låst. Men ikke denne natta.