foto
Kirkevalget handler om Kirkens kurs i årene framover. Her holder Siv Limstrand regnbuemesse under Trondheim Pride i Våre frue kirke. Foto: privat

Skal kirkene fortsatt ønske alle velkommen?