«Byen elsker det og den sørsamiske kulturen trenger det» skriver Daniel Johansen i dette debattinnlegget.

I det vi er inne i avslutningshelga til den samiske jubileumsuka må man konkludere med at dette ble en stor suksess.

Tilstrømmingen av samiske gjester til Trondheim har vært så formidabel at i en liten uke har nesten hele Midtbyen sett samisk ut. Institusjoner og næringsliv har brettet opp ermene og levert sine bidrag. Lavvoen på Torvet har vært så kjåke full at det til tider har vært vanskelig å oppholde seg der inne.

Nesten alle arrangement, fra de smaleste til de bredeste, har enten vært utsolgt eller nesten fulle. Det samiske folk ble invitert til byen og det ser nesten ut som om alle sammen kom!

Suksessen gjør at man blir sulten på en fortsettelse. I hele det samiske området feirer man sjette februar hvert år på grunn av noe som skjedde i Trondheim. Dette er en så viktig del av byens kulturarv og identitet at det må markeres i langt større skala enn i dag.

Les også debattinnlegget: Vi ble stående i villrede, på vei til en begravelse, og lure på om bilen var stjålet

Samisk festivaluke

Kan sjette februar hvert år være starten på en samisk festivaluke? Tråante 2018? Tråante 2019?

Kan vi få med oss museer, scener, fag- og kulturmiljøer, kommunen, fylket, Sametinget og næringslivet på et årlig løft? Kan vi få oppleve Torvet som et enormt samisk mat- og håndverksmarked en helg hvert år?

Trondheim er den udiskutabelt største, mest ressurssterke og institusjonsrike byen i hele det samiske området. Ingen andre byer har tilsvarende løftekraft.

Samtidig har vi en stor samisk befolkning og er hovedbyen for det sørsamiske området som både språklig, kulturelt og identitetsmessig er truet.

Den sørsamiske kulturen er og har alltid vært en del av den trønderske kulturarven og det er på tide at vi anerkjenner det. Ved årlig å samle hele byen til et årlig fokus på vår regions urfolkskultur, kan Trondheim med sin løftekraft gjøre en vanvittig forskjell.

Les også denne kronikken: Sitter vi på gjerdet, settes arbeidsplasser i fare og menneskeliv kan gå tapt

Samer fra hele Norden

Den viktigste suksessfaktoren ved Tråante 2017 var at samer fra hele Norden kom til Trondheim for å feire. Hovedforklaringen på dette er at prosjektet ble et samisk arrangement i samisk regi gjennomført på samiske premisser, og med Trondheim som vertsby, hjelper og deltaker.

Allerede nå har managementaktører begynt å snakke om en vinterfestival med samiske innslag som en fortsettelse av Tråante 2017. Det vil trolig ikke ha den samme appellen hos den samiske befolkningen. Da får deres kultur en statist- og medaktørrolle i et arrangement gjort av flertallet og for flertallet.

En årlig festival bør derfor følge samme konsept som årets jubileumsmarkering og man bør alvorlig vurdere om prosjektkontoret bør videreføres i nye to år for å prøve ut om et slikt arrangement lar seg gjennomføre både økonomisk og oppslutningsmessig.

Fikk du med deg dette debattinnlegget: Det er lett å være tøff i kjeften. Jeg har også slengt med leppa om late arbeidssøkende, men så ble jeg høyst ufrivillig arbeidsledig

Unikt nettverk

Arrangørene har bygd opp et unikt nettverk av samiske bidragsytere og arrangører og har i tillegg den nødvendige kunnskapen om byens infrastruktur som skal til for å gjøre noe lignende igjen.

Trondheims institusjoner, fagmiljø og kulturliv utøver betydelig makt gjennom sin evne til å være nasjonalt toneangivende. Kan vi bruke denne kraften for å løfte vår regions urfolkskultur opp til det nivået det fortjener?

Trondheims befolkning lar seg i tillegg begeistre av en stor samisk folkefest. Byen elsker det og den sørsamiske kulturen trenger det. Does this not sound like a match made in heaven?

Hør våre kommentatorer snakke om Senterpartiet, DDE-Bjarnes Nav-kritikk og mykporno på kino

Les flere debattinnlegg på adressa.no/meninger

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter