foto
Kurs i bruk av Helseplattformen for ansatte på St. Olavs hospital. Nå er innføringen av IT-systemet utsatt på sykehuset. Foto: Jan Langhaug

Tungt, men riktig å utsette Helseplattformen