foto
Av staben på St. Olav ble jeg tatt imot av proffe, fine folk som holdt meg i live, skriver musiker Bjørn Krokfoss etter den dramatiske hjertestansen i jula. Foto: Liv Stadsøy

For en gjeng! Takk for livet, sier jeg